Red Hats Limbourgh
What Fun ? Whose Fun ? Girls just want to have fun !
11 februari 2016 - bezoek aan voormalig NAVO hoofdkwartier in de Cannerberg .