Red Hats Limbourgh
What Fun ? Whose Fun ? Girls just want to have fun !
Deze website alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is het eigendom van de Red Hat Limbourgh. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de Red Hats Limbourgh zich er voor inspannen dat de informatie op deze website juist en volledig is geven wij terzake geen enkele garantie. De Red Hats Limbourgh zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de Red Hats Limbourgh geen controle hebben. De Red Hats Limbourgh zijn derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De Red Hats Limbourgh behouden zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website