Red Hats Limbourgh
What Fun ? Whose Fun ? Girls just want to have fun !
Best Viewed Scherm 1280x1024
Deze    website    alsmede    de    inhoud    van    deze    website    (de    informatie)    is    het    eigendom    van    de    Red    Hat Limbourgh.   De   informatie   op   deze   website   is   voor   iedereen   toegankelijk.   Hoewel   de   Red   Hats   Limbourgh zich   er   voor   inspannen   dat   de   informatie   op   deze   website   juist   en   volledig   is   geven   wij   terzake   geen   enkele garantie.   De   Red   Hats   Limbourgh   zijn   in   geen   geval   aansprakelijk   voor   eventuele   schade   (direct   of   indirect) die   het   gevolg   is   van   of   in   verband   staat   met   het   gebruik   of   het   (gedeeltelijk)   niet   kunnen   gebruiken   van   de informatie en/of de website. Deze   website   bevat   hyperlinks   naar   andere   websites.   Deze   websites   zijn   het   eigendom   van   en/of   worden beheerd    door    derde    partijen,    waarover    de    Red    Hats    Limbourgh    geen    controle    hebben.    De    Red    Hats Limbourgh   zijn   derhalve   niet   verantwoordelijk   voor   en   aanvaarden   geen   enkele   aansprakelijkheid   terzake van   de   juistheid   en   volledigheid   van   (de   inhoud   van)   deze   andere   websites,   noch   voor   beschikbaarheid daarvan,   noch   voor   het   feit   of   de   informatie   die   door   of   via   deze   websites   ter   beschikking   is   gesteld   legaal kan worden gebruikt. De   Red   Hats   Limbourgh      behouden   zich   het   recht   voor   zonder   voorafgaande   notificatie   veranderingen   aan te brengen op deze website